Посилання на Товариства

Світова Федерація Українських Лікарських Товариств        http://sfult.org

Українське Лікарське Товариство у Львові                             http://ult.lviv.ua